Kontorplads og community hos Obra

*English below.

Mangler du en kontorplads og et community at sparre med i hverdagen som freelancer, selvstændig, studerende, eller blot, når du arbejder hjemmefra, så kom og bliv en del af Obra. Du er måske grafisk designer, kunstner, kreativ, arkitekt eller lignende med interesse for Risotryk eller du er måske biolog med interesse for mad, vin og fermentering eller også laver du noget helt andet, men mangler en kontorplads, der ikke er derhjemme.

Hos Obra arbejder vi med alt fra Risotryk, workshops og kulturelle events og udstillinger til mad og social + grøn bæredygtighed ifht. madproduktion og restauration. Vi driver Risotrykkeri og café på hjørnet af Oldermandsvej og Bogtrykkervej, hvor vi laver kunsttryk i samarbejde med designere og kunstnere, samt små oplag af bøger. Herudover afholder vi workshops i alt fra Risotryk, bogbinding til fermentering og dyrkning af grøntsager på en gård nær Gilleleje, hvor vi fra i år vil dyrke vores egne grøntsager og blomster.

Du behøver ikke at være en del af, hvad vi laver hos os overhovedet. Det kan være, at du arbejder med noget helt andet og blot mangler en kontorplads eller et community at sparre med, men hvis du har lyst, vil der være mulighed for at benytte vores Risoværksted efter en introworkshop og et par vejledningsgange, samt evt. undervise workshops hos os mm.

Der er ikke faste pladser, men et stort hævesænkebord med god plads til alle, samt et bord, hvor man kan sidde alene, hvis man har brug for at koncentrere sig og fordybe sig i en opgave.

Det praktiske

Pris: 2.500 kr./md betalt forud.

Der er 4 pladser. Man kan også dele en plads 2 personer, hvis man ikke har brug for at være her alle dage.

Bindingsperiode: 3 måneder. Vi har 2 måneders opsigelse.

Start: 1. maj 2022 og herefter løbende, hvis pladserne ikke fyldes op med det samme.

Adresse: Oldermandsvej 29, 2400 København NV.

Obra er desværre ikke tilgængeligt for kørestole, da der op til kontor og toilet er en trappe.

Vi tolererer ikke racisme, ableisme, homofobi, transfobi eller sexisme hos Obra. Vores studio skal være et tryggere rum for BIPOC og Queer og Trans* personer.

Ansøgninger sendes til info@obrapress.com

Hvad du kan forvente:

- Adgang til kontoret mandag-fredag fra kl. 06:00 (eller så tidligt du orker)-17:00. Der kan være workshops og events om aftenen, men hvis der ikke foregår noget, bliver man selvfølgelig bare og arbejder, hvis man ønsker. I følge vores kontrakt må vi senest være her til kl. 22 om aftenen.

- Internet/wifi.
- Almindelig print, kopi og scan (vi har også mulighed for scan i høj opløsning og scan af negativer på Epson fotoscanner).
- Vi har hele Adobepakken installeret på en computer, som kan bookes, hvis Obra ikke selv bruger den.
- Rengøring
- Community at sparre med og spise frokost sammen med.
- Toiletfaciliteter.

- Mulighed for at købe kaffe, te, morgenmad og frokost med 10% rabat i caféen fra onsdag-fredag, når vi har åben. Der vil være adgang til et lille køkken og mulighed for selv at lave kaffe og te uden for caféens åbningstider, hvor køkkenet ikke er i brug. Det er selvfølgelig vigtigt at diverse maskiner og udstyr bliver respekteret.

- Adgang til Risoværksted m. Risoprinter, skæremaskine, limindbingsmaskine (man skal tage introworkshop til Riso og komme til 5 vejledningsgange for selv at måtte betnytte Risoprinteren). Herefter skal man blot betale materialer (papir, stencils og blæk).

- Alt efter match og hvad du arbejder med, kan der være mulighed for at undervise workshops (det vil være betalt arbejde).

Behandling af personlige oplysninger

Af hensyn til persondataloven sletter vi din ansøgning fra vores indbakke, så snart vi har færdigbehandlet den (max. 1 måned). Når du er en del af Obra, opbevarer vi følgende oplysninger om dig på vores computer: Dit fulde navn, telefonnummer og mailadresse. Når du ikke længere er en del af kontorfællesskabet hos Obra, opbevarer vi telefonnumre og mailadresser op til et år efter endt medlemsskab. Dette gør vi i tilfælde af, at vi får brug for at kontakte tidligere medlemmer.

Shared office space and community

Are you in need of a space to sit and work and a community to share ideas with? Maybe you work freelance, run your own company, work from home or maybe you are student? Maybe you are a graphic designer, artist, creative or an architect interested in Riso printing or maybe you are a biologist, who is interested in food, wine, fermentation and sustainability or maybe you work with social sustainability and community building or something entirely different and just need a space to work from, which is not your home.

At Obra we work with everything from Riso printing, workshops and events and exhibitions to food, social and green sustainability in relation to food production. Vi run a Riso print studio and café at the corner of Oldermandsvej and Bogtrykkervej in Copenhagen. Here we work with different artists and designers and small publishing houses. We also host and teach workshops on everything form Riso, bookbinding, fermentation and how to grow your own vegetables and flowers on a farm near Gilleleje.

You do not have to be a part of what we do at Obra at all. Maybe you work with something entirely different and just need a space to sit and work and a community to share ideas with.

You will not get your own desk. We share a big table, which you can both sit and stand at. We also have one desk where you can sit alone if you need to focus on a particular task.

What you can expect from joining Obra space:

- Access to the office space Monday-Friday at 6am (or earlier if you are a very early bird) to 5pm. We might host workshops or events in the evening, but if nothing is going on you are welcome to keep working here of course. At 10pm we have to lock up.

- Internet/wifi.
- Copy and print (laserprinter).
- Scan in high resolution and scanning of negatives on an Epson photoscanner.
- Access to the Adobe creative cloud, which will be installed on an Obra computer, which you will be welcome to book and use if we are not using it.
- Community to share ideas with.
- Cleaning.
- Bathroom.
- Small kitchen to make coffee and tea and keep your lunch when the café is not open Monday-Tuesday.
- When the café is open and using the kitchen it will be possible to buy coffee, tea, breakfast and lunch with a 10% discount (Wed-Fri 10am-4pm).

- Access to the Riso printer, cutting and binding machine (you have to do the intro workshop to Riso printing at Obra and attend 5 supervisions before you can use the Riso printer on your own. When you have done this you are welcome to print when we are not there if you just pay the materials (paper, ink and stencils, glue). It is of course expected that the various machines and Riso printer are taken care of as our livelihood depend on them.

- If what you work with match with Obra there might be opportunities to teach workshops. This will be paid.

The practical stuff

Price: 2.500 DKK per month paid every month in advance.

We have 4 spots. You are welcome to share a spot between 2 people if you do not need the space all 5 days of the week. It is up to you to divide the days and price between you as you see fit. But we would like to know if you would like to share a spot.

You have to commit to at least 3 months. This is simply to ensure that we don't constantly have to look for new residents and to create a nice frame for community building. You have 2 months notice.

The spots open from May 1st 2022. If you need something sooner feel free to write us.

Address: Oldermandsvej 29, 2400 Copenhagen NV.

Obra is sadly not accessible for wheel chairs because their are 6 steps in order to access the office space and bathroom.

No racism, ableism, homophobia, transphobia or sexism is tolerated at Obra. We want the work space to be a safer space for BIPOC and Queer and Trans* people to work and feel welcome.

Applications should be send to info@obrapress.com

How do we store your personal information at Obra:

To keep your personal data safe will delete your application from our inbox as soon as we are finished processing it (max 1 month). Once you have a spot at Obra we will keep the following information about you on our computer: your full name, phone number, and email address. When you are no longer a part of the shared office space at Obra we will keep your phone number and email for up to one year in case we need to contact you. You can always ask us to delete this information any time during or after you are no longer part of the Obra shared office.